ELEKTRONICZNE UPOWAŻNIENIE DO PODRÓŻY DO Kambodży

Wymagane dokumenty

Aby ubiegać się o e-wizę, należy posiadać:

  • ważny paszport, wydany przez jeden z kwalifikujących się krajów;
  • adres e-mail;
  • kartę kredytową lub jedną z wielu dostępnych metod płatności elektronicznych.

Aby złożyć wniosek, potrzebujesz następujących dokumentów:

  • Zdjęcie wnioskodawcy
  • Kopię paszportu

Informujemy, że zdjęcie nie musi spełniać wymagań zdjęcia paszportowego. Możesz to zrobić za pomocą aparatu lub telefonu komórkowego. Skan lub zdjęcie paszportu musi być wyraźne i czytelne, natomiast kopia paszportu może być czarno-biała. Paszport musi być ważny przez co najmniej sześć miesięcy od planowanej daty wyjazdu do Kambodży.